கம்பேர்க்  தமிழ் கத்தோலிக்க பங்கின் நிகழ்வுகளை இங்கு அறிந்து கொள்ளுங்கள்  

யேசுவின் அன்பில் வணக்கங்கள் 

இறைவன் தந்த கொடையாய் ஒரு வாழ்க்கை, அதில் எண்ணிலடங்கா  ஆசீர்வாதங்கள்,
வரங்களாய் பல ஆற்றல்கள், இறைவனின்
சாயலாய் எமைச் சூழ மனிதர்கள்,

„ அன்பில் துளிர்ப்போம் “

 எம் வேர்களுக்கு இறைவார்த்தை உரமாக,ஆற்றல்களோடு விருட்சங்களாய்,

கிறிஸ்துவின் சாட்சிகளாய்,

„ வாழ்வில் துளிர்ப்போம்
“ 

 
           

 
 

 


 

8560

 

 


 

திருப்பலிகள்

17.05.2015
 

 

 

 


 

 

St.Joseph Kirche

Witthöfftstrasse 1

22041 Hamburg

 

தொடர்புகளுக்கு.

 

தொடர்பாளர்-

Mr.Robin Wilson

T.Nr:-015730069510